Институт за примену науке у пољопривреди
Ел. пошта Штампа ПДФ

Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd je nosilac i realizator nekoliko projekata Ministarstva poljoprivrede, koji imaju strateški značaj za unapređenje ukupne poljoprivredne proizvodnje Republike Srbije:

Projekat: Sprovođenje stručno savetodavnih poslova u poljoprivredi

Institut za primenu nauke u poljoprivredi vrši koordinaciju i kontrolu savetodavnih poslova 21. Poljoprivredne stručne službe u centralnom delu republike i 1 službe na Kosovu i Metohiji. Predstavlja sponu između Ministarstva poljoprivrede i savetodavnih službi. Takođe, aktivno učestvuje u realizaciji strategije za primenjena istraživanja i savetodavstvo u poljoprivredi.

Tokom višedecenijskog rada uloga instituta na unapređenju savetodavstva bila je da:

  1. U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede izrađuje jednogodišnje i višegodišnje Programe rada savetodavnih službi

  2. Obavlja edukaciju-trening savetodavaca u saradnji sa domaćim i inostranim istraživačkim institucijama i stručnjacima

  3. Objavljuje stručne publikacije i ostali savetodavni materijal za savetodavce i sve zainteresovane korisnike

  4. Specijalisti Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, po potrebi, pružaju podršku savetodavnim službama na registrovanim, odabranim i drugim gazdinstvima, a takođe i u nastavnim aktivnostima i saradnji sa medijima

  5. Izrađuje analize za efikasnije ekonomsko poslovanje poljoprivrednih gazdinstava u cilju povećanja profitabilnosti pojedinih linija proizvodnje, konkurentnosti na tržištu, u skladu sa zahtevima EU

  6. Inicira i pruža pomoć pri formiranju udruženja proizvodjača i obavlja trening za osnivanje novih udruženja

  7. Daje informacije o tržištu, pre svega putem javnih medija, ali i preko poljoprivredne službe i direktno pretplaćenim korisnicima putem faksa ili internet

  8. Prenosi podatke iz pisane u elektronsku formu, radi efektivnije diseminacije podataka putem portala (www.psss.rs)

  9. Sprovodi monitoring, evaluaciju i koordinira rad savetodavnih službi, i

  10. Podnosi izveštaje Ministarstvu poljoprivrede.

Projekat: Praćenje i izveštavanje o sezonskim radovima u poljoprivredi

Od 90-tih godina prošlog veka, Ministarstvo poljoprivrede je institutu poverilo koordinaciju i kontrolu na poslovima praćenja i izveštavanja o sezonskim poljoprivrednim radovima u biljnoj proizvodnji. U saradnji sa 34 poljoprivredne službe, prati se realizacija poslova kao i problemi sa kojima se susreću poljoprivredni proizvođači, o čemu se izveštava Ministarstvo poljoprivrede.

Projekat: Prikupljanje i disiminacija podataka za Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije

Od 2004. godine institut je uključen u Projekat Sistem Tržišnih Informacija Poljoprivrede Srbije (STIPS). Projekat je pokrenut u saradnji sa Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstvom poljoprivrede SAD. Pored Instituta, koji je koordinator projekta, na projektu rade i stručnjaci poljoprivredne stručne službe. Direktno na prikupljanju podataka angažovano je 18 poljoprivrednih stručnih službi, dok diseminaciju podataka vrše sve 34 službe. Cilj Projekta je izvešavanje o ponudi, potražnji i kretanju dominantnih cena voća, povrća, žive stoke, žitarica i stočne hrane u Srbiji. Prati se 5 kvantaških i 18 zelenih pijaca, 15 klanica, 18 silosa i ostali maloprodajni objekti koji se bave prodajom žitarica i stočne hrane.

Danas u odeljenju za savetodavstvo radi 13 stručnjaka svih specijalnosti poljoprivredne proizvodnje.

 
©Copyright 2019 Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd