Štampa

Poljoprivredna stručna i savetodavna služba u Srbiji obuhvata 21 stručnu službu u Centralnom delu Srbije, 12 u AP Vojvodini i 1 na AP Kosovu i Metohiji.

Većinu službi osnovalo je Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje i finansira rad službi.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, u toku 2010. godine, podstiče rad Poljoprivredne stručne službe na sprovođenju stručno-edukativnih i savetodavnih poslova u poljoprivredi, a koji se odnose na:

  1. savetodavne aktivnosti radi podizanja opšteg znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni odgovarajuće tehnologije gajenja biljaka i životinja, menadžmenta proizvodnje, standarda i regulativa EU, na odabranim i drugim poljoprivrednim gazdinstvima;

  2. usavršavanje poljoprivrednih proizvođača kroz davanje preporuka i stručnih saveta, organizovanje i održavanje predavanja, seminara, radionica i izdavanje stručnih publikacija, kao i druge oblike javnog informisanja o novim dostignućima i zakonskim propisa iz oblasti poljoprivrede;

  3. izvođenje demonstracionih ogleda u biljnoj i stočarskoj proizvodnji radi uvođenja novog sortimenta i rasnog sastava;

  4. informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike i pomoć poljoprivrednim proizvođačima prilikom ostvarivanja određenih prava iz oblasti poljoprivrede;

  5. prikupljanja parametara i rad na unapređenju razvoja sela i seoskog turizma;

  6. pomoć u formiranju i radu udruženja, asocijacija i društvenih grupa na selu;

  7. informisanje poljoprivrednih proizvođača o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i očuvanju životne sredine;

  8. prikupljanje i disiminaciju podataka za sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Republike Srbije;

  9. praćenje i izveštavanja o sezonskim poljoprivrednim radovima;

  10. prognozno izveštajne poslove.